Site logo

دسته: گربه

آوریل 13
­­ما گربه ها در مورد چی فکر می‌کنیم؟

شما موجودات دو پا هر موقع که ما رو می‌بینید یا در حال چرت زدن هستیم یا خودمون رو کش دادیم و زیر نور آفتاب دراز کشیدیم. اما هیچ وقت تا حالا فکر کردید، وقتی ما توی بغلِ گرم و نرمِ شما لَم دادیم و مرموزانه بهتون نگاه می‌کنیم چی توی ذهنمون می گذره؟